Top pic 1 Top pic 2 Top pic 3 Top pic 4
Lokalvård -Kaffe /Vatten -Fruktkorgar -Växter -Entrémattor –Returpappershantering/ Sekretesskärlshantering –Säkerhet/Brandskydd -Kontorsmaterial -Inredning -Möbler -Catering -Flytt /Avveckling -Förstudie/Analys/Genomlysning av intern serviceorganisation –Reception/Växel -Vaktmästare -Konferens -Kundsupport -Administration
-Facility Manager