Top pic 1 Top pic 2 Top pic 3 Top pic 4
Adanso Facility Management eftersträvar en miljöanpassad drift av de kontors- och fastighetstjänster som Adanso erbjuder. Vid val av våra servicepartners värderas miljöcertifiering, miljöpolicy eller handlingsprogram för miljö och kvalité. Vid alla inköp skall miljöaspekterna värderas tillsammans med funktion och ekonomi.